Tarifi


Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas  2022. gada 24. novembra lēmumam, 

Ventspilī 2023. gada 1.maijā stājās spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi.

Tarifs spēkā no 01.05.2023.

Ūdensapgādes tarifs 0,86 EUR/㎥ + PVN

Kanalizācijas tarifs 1,41 EUR/㎥ + PVN

Kopā: 2,27 EUR/㎥ + PVN

 

Klientiem, kuri nesaņem rēķinus, precīzu norēķinu veikšanai ir iespēja izmantot norēķinu (no 01.05.2023.) tabulu.

Izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos no 2023.gada 1.maija:

Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem klientiem ŠEIT

Informācija par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem juridiskiem klientiem - ŠEIT