Rādījumu paziņošana

Klientiem, kuri saņem rēķinus, katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam pašvaldības SIA "ŪDEKA" jādara zināmi aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. To iespējams izdarīt elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai ierakstot rādījumus no rēķina atdalāmajā pasaknītī un iemetot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

Reģistrēties Klientu portālā iespējams, atverot Klientu portālu, nospiežot "Reģistrēties" un aizpildot visus reģistrācijas laukus. Pēc datu ievades uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts Ieejas vārds un Parole, ko vēlāk Klientu portālā būs iespējams nomainīt pret klientam vēlamāku.

Gan Klientu portālā, gan pasaknītī katra skaitītāja rādījumu ierakstīšanai ir atvēlēti astoņi lauciņi, tas nozīmē, ka rādījumi ir jāpaziņo līdz pat litriem jeb ar trim cipariem aiz komata.

Ventspilī dzīvokļos ir uzstādīti vairāku tipu skaitītāji, bet ar divu veidu patērētā ūdens daudzuma attēlojumu. Vienā variantā skaitītājs visus ciparus (arī tos, kas rakstāmi aiz komata) parāda galvenajā ailē, bet otrā gadījumā galvenajā ailē skaitītājs parāda tikai pirmos ciparus (kubikmetrus), bet ciparus aiz komata (litrus) jānolasa no rotējošo elementu rādījumiem – apaļajām ciparnīcām. Precīzai rādījumu nolasīšanai abos gadījumos skatīt vizuālo skaidrojumu: