Norēķinu kārtība

1. Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu paziņošana

Klientiem, kuri saņem rēķinus, katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam pašvaldības SIA "ŪDEKA" jādara zināmi aukstā un karstā 

ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. To iespējams izdarīt Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai ierakstot rādījumus pasaknītī, kas atrodams rēķina apakšdaļā, un iemetot to mājas pārvaldnieka uzstādītajā vai norādītajā pastkastītē kādā no mājas koplietošanas telpām. 

Sīkāka informācija par rādījumu paziņošanu pieejama šeit: RĀDĪJUMU PAZIŅOŠANA

​2. Rēķinu saņemšana

Klientiem, kuri norēķinās saskaņā ar rēķiniem, rēķinu par iepriekšējā mēneša patēriņu saņem ne ātrāk kā sākot ar nākamā mēneša 15. datumu. Klientam ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu: elektroniski savā e-pastā vai papīra formātā savā pasta kastītē. Rēķinu saņemšana elektroniski ir bezmaksas pakalpojums, bet rēķinu saņemšana savā dzīves vietā maksā 1,50 EUR (ar PVN) par vienu rēķinu.

Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, klientam jāsazinās, rakstot e-pastu uz: abon.udeka@ventspils.lv

! Rēķinu saņemšana elektroniski nodrošina ne vien ērtu un operatīvu savstarpējo sadarbību, bet arī videi draudzīgu pieeju. Izvēloties elektronisko rēķinu, mēs rūpējamies par mūsu nākotni, samazinot koku izciršanu un taupot dabas resursus.

3. RĒĶINA SKAIDROJUMS

Klientiem, kuri norēķinās saskaņā ar rēķiniem, pašvaldības SIA "ŪDEKA" piedāvā detalizētu rēķina  par ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem skaidrojumu, kurā klienti atradīs lietderīgu informāciju par dažādām rēķina sadaļām. RĒĶINA SKAIDROJUMS

​4. SAMAKSA PAR PAKALPOJUMIEM

Klientiem, kuri saņem rēķinus, par saņemtajiem pašvaldības SIA "ŪDEKA" sniegtajiem pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi ir jānorēķinās līdz rēķinā norādītajam rēķina apmaksas termiņam - mēneša beigām.

Klientiem, kuri nesaņem rēķinus, par saņemtajiem pašvaldības SIA "ŪDEKA" sniegtajiem pakalpojumiem par iepriekšējo mēnesi ir jānorēķinās saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu (parasti - līdz katra mēneša 20. datumam).

Par pašvaldības SIA "ŪDEKA" sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties:

 • pašvaldības SIA "ŪDEKA" Klientu daļas kasēs (Talsu iela 65 un Pils iela 12) to Klientu pieņemšanas laikos;
 • banku filiālēs;
 • veicot pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību, tai skaitā, izmantojot banku piedāvātos e-rēķinus (šobrīd pieejami SWEDBANK e-rēķini);
 • jebkurā citā komunālo maksājumu pieņemšanas vietā.
Pašvaldības SIA "ŪDEKA" rekvizīti

Reģistrācijas numurs: 41203000983

Adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV - 3602

 

Norēķinu kontu numuri 
 AS "Swedbank" - LV56HABA0001402060108
AS "SEB banka" - LV82UNLA0019000508612
AS "Luminor Bank" - LV61RIKO0002013003826
 AS "Citadele banka" - LV20PARX0006847790002

​5. SAMAKSA INTERNETBANKĀ

Klientiem, kuri maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem veic ar internetbankas starpniecību, lai izvairītos no kļūdām, reģistrējot maksājumu ir precīzi jānorāda:

 

1. ja klients saņem rēķinus:

 • rēķins numurs;
 • klienta kods;
 • adrese (pakalpojumu saņemšanas adrese, par kuru tiek veikti maksājumi);
 • summa EUR, par kādu tiek veikts maksājums;

 

2. ja klients nesaņem rēķinus:

 • klienta kods;
 • adrese (pakalpojumu saņemšanas adrese, par kuru tiek veikti maksājumi);
 • skaitītāja rādījums perioda sākumā un beigās;
 • kopā patērētais kubikmetru daudzums;
 • summa EUR, par kādu tiek veikts maksājums.

Pašvaldības SIA "ŪDEKA" aicina klientus, kuri nesaņem rēķinus, vismaz reizi gadā veikt maksājumu uzskaites salīdzināšanu un precizēšanu! Lai to izdarītu, jāvēršas Klientu daļā Talsu ielā 65 vai Klientu pieņemšanas vietā Pils ielā 12 tās apmeklētāju pieņemšanas laikā.

 

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” piedāvā saviem klientiem iespēju saņemt arī e-rēķinus SWEDBANK internetbankā, kurus ērti var apmaksāt ar pāris klikšķiem vai arī izmantot rēķinu automātiskās apmaksas iespējas. Šādas iespējas izmantošana ietaupa ne tikai laiku, bet arī finanses, jo tas ir bezmaksas pakalpojums.

Lai saņemtu šo pakalpojumu, klientiem internetbankas augšpusē ir jāatver sadaļa Maksājumi un zem tās esošā apakšsadaļa E-rēķini, kur izvēlnē jāatzīmē Pieteikt jaunu e-rēķinu. Pēc tam piedāvātajā uzņēmumu sarakstā jāatrod ŪDEKA PSIA, jāaizpilda prasītie klienta dati un jāseko norādītajām pieteikuma apstiprinošajām darbībām (Skat. Shēma Nr.3).

Shēma Nr.3

6. Parādu atmaksa

Gadījumos, kad klientam ir izveidojies parāds, pašvaldības SIA "ŪDEKA" piedāvā iespēju parādu atmaksāt pakāpeniski, turklāt bez soda procentiem.

Par parāda atmaksas kārtību ir jāvienojas, ierodoties personīgi Klientu daļā Talsu ielā 65 tās pieņemšanas laikā.