Finanšu pārskati

Gada pārskats ir atskaites veids, kas sniedz skaidru priekšstatu par uzņēmuma resursiem, saistībām un finansiālo stāvokli. Šis dokuments atklāj uzņēmuma pašreizējo būtību, sasniegumus un uzdevumus nākotnē.

2024.GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2024. GADA 1.CETURKSNI

2023.GADS

PAŠVALDĪBAS SIA „ŪDEKA” 2023. GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2023. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2023. GADA MĒNEŠIEM12

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2023. GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2023. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2023. GADA 1. CETURKSNI

2022.GADS

PAŠVALDĪBAS SIA „ŪDEKA” 2022. GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2022. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022. GADA 12 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022. GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2022. GADA 1. CETURKSNI

2021. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA „ŪDEKA” 2021. GADA PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2021. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIDOU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021. GADA 1. CETURKSNI

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021. GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2021. GA

DA 12 MĒNEŠIEM

2020. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2020. GADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2020. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 12 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIDOU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2020. GADA 1. CETURKSNI

2019. GADS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2019. GADĀ VEIKTĀS IEMAKSAS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS BUDŽETOS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" 2019. GADA FINANŠU PĀRSKATS

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019. GADA 12 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019. GADA 9 MĒNEŠIEM

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019. GADA 1. PUSGADU

PAŠVALDĪBAS SIA "ŪDEKA" NEAUDITĒTAIS SAĪSINĀTAIS STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR 2019. GADA 1. CETURKSNI


Ziedojumi

Informācija par pašvaldības SIA "ŪDEKA" ziedošanas kārtību un stratēģiju