Veidlapas mājai

 

Veidlapas nosaukums Word dokuments  PDF dokuments
Iesniegums par prombūtni Atvērt dokumentu [.doc] Atvērt dokumentu [.pdf]

Iesniegums tehnisko noteikumu izstrādāšanai ūdensvada un kanalizācijas tīklu projektēšanai 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Iesniegums tehnisko noteikumu izstrādāšanai perspektīvo pieslēguma atzariem 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Iesniegums par atzinuma sagatavošanu objekta nodošanai ekspluatācijā 

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Iesniegums fiziskām personām par septiķu atsūknēšanu un/vai skalošanu

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Veidlapa garantijas vēstulei par iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu (ilgtermiņā)

Atvērt dokumentu [.doc] 

Atvērt dokumentu [.pdf] 

Veidlapa garantijas vēstulei par iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu apkalpošanu (vienreizēji)

Atvērt dokumentu [.doc]

Atvērt dokumentu [.pdf]